I fokus:

 

 

UiO Biologisk Stasjon Drøbak gjennomfører en telling av maneter i Drøbaksundet:


 

 

Nå når badetemperaturen går over 20 grader vil det være stor risiko for svømmekløe. Tips oss om hvor du får svømmekløe!

 

 

Nyheter:

 

Aktuelt »

 

Artikkelen "Forebyggende behandling mot brennmanetskader - en randomisert studie" er publisert i Tidsskrift for Den Norske Legeforening.

 

Studien "Forebyggende effekt av solkrem med brennmanetbeskyttelse og metoder for smertelindring etter skader fra brennmanet" er nå avsluttet

 

 

Flytedrakt vil kunne redde liv på sydenturen!

 

Sommerplager i vannet:

 

 

Svømmekløe

 

Brennmaneter

 

Registrer svømmekløe

Sjekk badetemperaturen
Rapportere badetemperaturen for ditt vann!

 

Sommerplager.no © 2010 • Info@sommerplager.no