UNIVERSITETET I OSLO Biologisk institutt

UNIVERSITETET I OSLO

Biologisk institutt


Forskningsprosjektet er nå avsluttet

Forebyggende effekt av solkrem med brennmanetbeskyttelse og metoder for smertelindring etter skader fra brennmanet

Bakgrunn og hensikt

Dette er en forespørsel til deg om du kunne tenke deg å delta i en enkel forskningsstudie for å undersøke effektiviteten av en ny solkrem (SunCare sol- og brennmanetbeskyttelse) som inneholder brennmanetbeskyttende egenskaper. Testen vil også undersøke hvilken smertelindrende effekt varme- og kuldebehandling samt reseptfri lokalbedøvelse gir etter kontakt med norske brennmaneter.

Det er tidligere utført vitenskapelige studier som konkluderer med at brennmanetbeskyttelses krem vil gi en risikoreduksjon på 82 % ved bading i tropisk farvann i Mexicogulfen og Florida, og vi ønsker nå å se på beskyttelsesgraden for norske forhold.

Den norske rødbrennmaneten (Cyanea capillata) og blåbrennmaneten (Cyanea lamarkii) er ikke klassifisert som farlige. De vanligste symptomene etter kontakt med neslecellene til disse manetene er en forbigående brennende smerte i det affiserte området, etterfulgt av kløe og hudirritasjon. Det kan forekomme røde, hovne striper på huden, og dette kan senere utvikle seg til små blemmer og eventuelt små sår. Enkelte opplever allmennsymptomer i form av kvalme, muskelsmerter og tungpustenhet, samt en fornemmelse av sammensnøring i brystet. Noen få personer vil også kunne reagere med sjokkutvikling på grunn av allergi/hypersensitivitet mot brennmaneter.

Hva innebærer studien?

Studien er lagt opp som en randomisert dobbel-blind test med brennmanetbeskyttende solkrem versus en kontroll/placebo solkrem.

Ved fremmøte og registrering får man tildelt en konvolutt som inneholder informasjon om hvilken arm som skal smøres med henholdsvis brennmanetbeskyttende- eller kontrollsolkrem, og informasjon om den type smertelindring som skal utføres. En av eksklusjonsgrunnene til å delta i studien er graviditet. Kvinnelige testpersoner vil derfor måtte levere en enkel urintest på stedet eller på forhånd for å utelukke graviditet.

Den praktisk undersøkelsen vil foregå ved Universitetet i Oslo sin Biologiske feltstasjon i Drøbak. Den består i at SunCare sol- og brennmanetbeskyttende krem blir påført på et begrenset område på testpersonens underarm, mens en kontrollsolkrem blir påført det tilsvarende området på den andre underarmen. Kremene skal så tørke i minimum 10 - 15 minutter.

0,6 gram tentakler legges i en liten petriskål på 3,5 cm i diameter. Denne er fylt halvfull med sjøvann. Petriskålene blir teipet fast på innsiden av armene.

Håndleddet roteres 180 grader vekselvis med og mot klokken hvert 30. sekund, slik at tentaklene blir rotert og vendt mens de ligger på huden. På denne måten er man sikret god hudkontakt og man får en god eksponering på et større testområde.

Petriskålene blir fjernet etter 4 minutter eller når testpersonen føler ubehag/smerte i begge armene.

Det blir så utført observasjoner og intervju for å bedømme graden av hudirritasjon og graden av smerte.
1 2 3 4
Etter eksponering for brennmanettrådene vil hver testperson gjennomgå én av de fire smertelindringsalternativene. Smertenivået vil evalueres fortløpende. De fire smertelindringsalternativene er fordelt på to typer varmebehandling (varmtvann eller varmluft som holder en temperatur på 45 grader) sammenlignet med kuldebehandling (ispakke). Den fjerde smertelindringsmetoden går ut på å sammenligne smertelindringen man oppnår ved påføring av Xylocain, som er et reseptfritt legemiddel fra apoteket.

Den terapeutiske delen av studien vil vare i maksimalt i 2 timer.

Mulige fordeler og ulemper

Som deltaker i denne studien må man påregne en eller flere av de moderate symptomene fra minst en av underarmene. Siden kontakten med tentaklene er kortvarig og begrenset, forventes ikke de mer alvorlige symptomene.

Deltakelse innebærer ingen konkrete fordeler for deg som testperson.

Ytelser til deltakerne

Alle deltakere som gjennomfører testen vil få en SunCare gavepakke med en verdi på kr 500,- levert fra AC-SunCare Institute as ( www.SunCare.no).

Hva skjer med informasjonen om deg?

Informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i avsnittet som omhandler hensikten med studien. Alle opplysningene og prøvene vil bli behandlet uten å være knyttet til ditt navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. Dine personopplysninger vil ikke bli knyttet til testen. Det vil derfor heller ikke være mulig å identifisere deg i resultatene av studien når disse publiseres.

Kriterier for å kunne delta

  • Du skal være over 18 år og i stand til å forstå kriteriene for å delta i studien.
  • Du skal ikke ha kjent allergi mot innsektsbitt/stikk
  • Du skal ikke ha atopisk sykdom som astma, nesetetthet, høy feber, eller atopisk eksem.
  • Du skal ikke være plaget av hudsykdommer på armene eller være uvanlig hårete på innsiden av armene hvor testområdet er.
  • Du skal ikke ha brukt medisin eller kosmetiske produkter på armene de siste 48 timene før studien starter.
  • Du skal ikke bruke antihistaminer eller steroider.
  • Du skal ikke være gravid eller amme.
  • Ved medisinsk historie med arrdannelse utenfor sårgrensene (keloid) vil du bli ekskludert fra brennmanetstudien.
  • Ikke være allergisk mot Xylocain Liniment eller Lidocain, mot andre lokalbedøvende stoffer som ligner lidokain eller mot andre innholdsstoffer som finnes i Xylocain Liniment.

Frivillig deltakelse

Det er frivillig å delta i studien. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke til å delta i studien. Dersom du ønsker å delta, send inn skjema under eller send en e-post til brennmanettest@ac-suncare.no.

Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til studien, kan du kontakte:

Prosjektkoordinator: Torgrim Andersen, tlf 911 08 376
Prosjektleder: Førsteamanuensis og bestyrer Hans Erik Karlsen ved Biologisk stasjon Drøbak, tlf 64 93 01 88
Medisinsk ansvarlig: Overlege Kim Alexander Tønseth ved Rikshospitalet, tlf 918 23 436

Kontakt stasjonen

Biologisk Stasjon, Biologveien 2, 1440 Drøbak
Biologiveien 2,
1440 Drøbak
Telefon: 64930188
http://www.bio.uio.no/Drobak